Tenir èxit a la vida

El concepte d’èxit és absolutament subjectiu, depèn de l’escala de valors de cadascú. Hi ha qui valora més el prestigi, altres l’estatus social o econòmic, altres la tranquil·litat o els bons vincles familiars… En qualsevol cas, la felicitat o el benestar ha d’acompanyar el nostre estil de vida per considerar que som persones d’èxit. L’èxit és un concepte global i depèn de la suma total de benestar i de realització en els diferents àmbits de la vida.

Si no som capaços de construir una vida equilibrada en els diferents àmbits vitals (familiar, professional, social i personal), ens podem veure “ofegats” per un excés d’èxit en un d’aquests àmbits. Com es diu vulgarment, podem “morir d’èxit”.

Sovint els pares valorem l’èxit dels nostres fills en funció del que hem aconseguit o de les oportunitats que no hem sabut aprofitar, i oblidem que és un estat que depèn de cadascú.

Malauradament, em trobo amb nombrosos casos de matrimonis en risc de trencament per no cuidar adequadament aquest equilibri. I un dels factors que més pesa és l’excés de dedicació professional, que comporta una atenció insuficient a l’àmbit familiar. 

Els homes tenen tendència a una projecció professional molt gran, per la qual cosa arriben tard a casa o molt estressats, i no poden atendre la família amb l’energia i el temps que calen. Les dones, immerses també en aquesta carrera competitiva capitalista, sovint obliden el seu espai personal, generant un desequilibri insostenible a la llarga. Ambdues situacions acaben afectant la relació de parella i, moltes vegades també, la salut.

Quins són els requisits essencials per a tenir èxit?

  1. Mirar la família d’origen amb respecte i sense una mirada punitiva. Els pares van fer el que van poder i saber, com nosaltres fem. La mirada rancuniosa cap al passat, ens resta energia per dedicar-la al present.
  2. Trobar un bon equilibri en tots els àmbits de la vida i corregir el desviament abans que sigui massa tard. Equilibri és salut i alegria.
  3. Viure en sintonia amb els propis valors. Si la família és prioritària, cal demostrar-ho amb actes. 
  4. Sentir que el sosteniment de la relació de parella i de la família és cosa de dos. Si amb la parella no formem un equip compromès en els reptes comuns, el desgast portarà a la incomprensió de la càrrega de l’altre i al distanciament.

Plantar aquestes quatre llavors en el jardí familiar, farà més fàcil que els nostres fills, en la vida adulta, assoleixin també un alt nivell d’èxit.

Comparte el artículo:

A què juguem?

Quan ens relacionem amb algú, ho fem sempre adoptant un rol, una actitud, una postura. Podem presentar-nos com una persona simpàtica, desconfiada, servicial, autoritària, víctima, etc.,  segons el moment i

La comunicació tòxica

La comunicació serveix per entendre’ns. Malgrat que això ho sabem tots, sovint amb la comunicació ens fem mal. El que hauria de ser una eina per millorar la convivència, de

Ocupar el nostre lloc com a pares

Els pares, de vegades, patim “absentisme” familiar. Altres vegades, volem “repicar campanes i anar a processó”. Com a pares hauríem de considerar la diferència entre educar i instruir. Als pares

Sense arrels no hi ha ales

Hi ha qui diu que un nen arriba a la vida com si fos una mena de pissarra en blanc; tanmateix, el teu fill ha vingut al món —o vindrà—,

On ets, pare?

Estem vivint aires de canvi. Necessitem noves paternitats, fruit de noves masculinitats, i la família és l'espai primigeni on cal produir en primer lloc aquest canvi. Necessitem pares compromesos, que

El camí de la prosperitat i l’èxit

Sense dubtes, tu que llegeixes aquestes línies voldries ser feliç. I si tens fills, segur que també ho desitges per a ells. Però, quin és el secret per esdevenir exitós? 

El repte de començar de nou

L’any 2019 es van celebrar a Catalunya aproximadament 27.000 matrimonis, mentre que es van registrar uns 17.000 divorcis. Aproximadament 6 de cada 10 matrimonis acaben en ruptura i la duració

Sexualitat i adolescència

La sexualitat és per a la majoria de les persones un aspecte essencial i molt especialment en les relacions de parella. L’adolescència, a partir dels canvis que genera la pubertat,

Tenir èxit a la vida

El concepte d’èxit és absolutament subjectiu, depèn de l’escala de valors de cadascú. Hi ha qui valora més el prestigi, altres l’estatus social o econòmic, altres la tranquil·litat o els

S’educa igual a tots els fills?

Com a pares íntegres que volem ser, en cas de tenir més d’un fill, voldríem donar les mateixes oportunitats a tots ells i, per tant, educar-los de la mateixa manera.

Temps de crisi: Qui soc?

En temps d’incertesa, la seguretat és un estat desitjat. Aquesta és una característica dels temps que vivim, especialment perquè actualment la incertesa afecta la salut, un valor molt preuat. Ara

Demanar o exigir?

Qui demana és perquè espera rebre. Per demanar cal haver-se guanyat el dret a fer-ho i una llei sagrada que ens ensenya la vida és que quan es trenca l’equilibri

Uso de Cookies Usamos cookies para proveerte del servicio y funciones propuestas en nuestra página web y para mejorar la experiencia de nuestros usuarios.    Ver Política de cookies