S’educa igual a tots els fills?

Com a pares íntegres que volem ser, en cas de tenir més d’un fill, voldríem donar les mateixes oportunitats a tots ells i, per tant, educar-los de la mateixa manera. Malgrat aquesta lloable intenció, el cert és que no podem educar-los a tots per igual. L’evidència és inqüestionable: no hi ha dos germans exactament iguals, ni que siguin bessons.

A què respon aquest fet inevitable? Quatre són els motius pels quals no és possible una criança i una educació idèntiques:

  1. Qüestió de gènere: Malgrat que socialment es busca la igualtat d’oportunitats pels dos sexes, veritablement aquesta equiparació no és real. Avui dia s’exigeix més a les noies i s’és més permissiu amb els nois. La sobreprotecció que afecta més als fills mascles dona lloc al que Giorgio Nardone (gran psicoterapeuta italià) explica: estem creant una societat d’homes inútils i de dones frustrades.
  2. Qüestió d’edat i d’ordre d’arribada: El primogènit ha d’obrir camí i es troba a pares inexperts. El següent ja té un camí obert, els pares tenen més experiència i sovint no voldran cometre els mateixos “errors” que amb el primer. En general, el primer fill hauria de tenir més privilegis i més deures, perquè aquest haurien de dependre de les capacitats dels fills i, certament, aquestes s’amplien amb l’edat. Tractar a tots els fills per igual, quan tenen diferent edat no és precisament encertat. No es tracta aquí de democràcia, sinó de maduració.
  3. Els pares no estan en el mateix moment vital en el primer naixement que en els posteriors: Fruit del que he explicat en el paràgraf anterior, els pares no es troben en el mateix moment quan neix un primer fill o un de posterior. De vegades, les expectatives dels pares no són tampoc les mateixes per a un fill que per a un altre. Sistèmicament, l’ordre dels fills guarda relació amb l’ordre que han tingut els pares en relació amb els seus respectius germans i, hi ha una tendència a repetir certs patrons que els mateixos pares han viscut durant la seva infantesa.
  4. Qüestió de rols: Amb independència del rol que ja comporta el gènere, existeixen una sèrie de rols que els pares posen a disposició de forma inconscient: rebel, submís, tímid, extravertit, indolent, creatiu… En general, quan un fill assumeix un rol, aquest ja queda ocupat i al germà següent li tocarà vestir-se amb una etiqueta diferent.

A cada fill cal donar-li les oportunitats que necessita per madurar. No posar-li els reptes que per l’edat li corresponen implica retardar la seva maduració.

Comparte el artículo:

A què juguem?

Quan ens relacionem amb algú, ho fem sempre adoptant un rol, una actitud, una postura. Podem presentar-nos com una persona simpàtica, desconfiada, servicial, autoritària, víctima, etc.,  segons el moment i

La comunicació tòxica

La comunicació serveix per entendre’ns. Malgrat que això ho sabem tots, sovint amb la comunicació ens fem mal. El que hauria de ser una eina per millorar la convivència, de

Ocupar el nostre lloc com a pares

Els pares, de vegades, patim “absentisme” familiar. Altres vegades, volem “repicar campanes i anar a processó”. Com a pares hauríem de considerar la diferència entre educar i instruir. Als pares

Sense arrels no hi ha ales

Hi ha qui diu que un nen arriba a la vida com si fos una mena de pissarra en blanc; tanmateix, el teu fill ha vingut al món —o vindrà—,

On ets, pare?

Estem vivint aires de canvi. Necessitem noves paternitats, fruit de noves masculinitats, i la família és l'espai primigeni on cal produir en primer lloc aquest canvi. Necessitem pares compromesos, que

El camí de la prosperitat i l’èxit

Sense dubtes, tu que llegeixes aquestes línies voldries ser feliç. I si tens fills, segur que també ho desitges per a ells. Però, quin és el secret per esdevenir exitós? 

El repte de començar de nou

L’any 2019 es van celebrar a Catalunya aproximadament 27.000 matrimonis, mentre que es van registrar uns 17.000 divorcis. Aproximadament 6 de cada 10 matrimonis acaben en ruptura i la duració

Sexualitat i adolescència

La sexualitat és per a la majoria de les persones un aspecte essencial i molt especialment en les relacions de parella. L’adolescència, a partir dels canvis que genera la pubertat,

Tenir èxit a la vida

El concepte d’èxit és absolutament subjectiu, depèn de l’escala de valors de cadascú. Hi ha qui valora més el prestigi, altres l’estatus social o econòmic, altres la tranquil·litat o els

S’educa igual a tots els fills?

Com a pares íntegres que volem ser, en cas de tenir més d’un fill, voldríem donar les mateixes oportunitats a tots ells i, per tant, educar-los de la mateixa manera.

Temps de crisi: Qui soc?

En temps d’incertesa, la seguretat és un estat desitjat. Aquesta és una característica dels temps que vivim, especialment perquè actualment la incertesa afecta la salut, un valor molt preuat. Ara

Demanar o exigir?

Qui demana és perquè espera rebre. Per demanar cal haver-se guanyat el dret a fer-ho i una llei sagrada que ens ensenya la vida és que quan es trenca l’equilibri

Uso de Cookies Usamos cookies para proveerte del servicio y funciones propuestas en nuestra página web y para mejorar la experiencia de nuestros usuarios.    Ver Política de cookies