Psicologia sistèmica i Coaching

Durant aquest període de confinament
SESSIONS ONLINE
** 20 % descompte **

608 77 26 36

S’educa igual a tots els fills?

Com a pares íntegres que volem ser, en cas de tenir més d’un fill, voldríem donar les mateixes oportunitats a tots ells i, per tant, educar-los de la mateixa manera. Malgrat aquesta lloable intenció, el cert és que no podem educar-los a tots per igual. L’evidència és inqüestionable: no hi ha dos germans exactament iguals, ni que siguin bessons.

A què respon aquest fet inevitable? Quatre són els motius pels quals no és possible una criança i una educació idèntiques:

  1. Qüestió de gènere: Malgrat que socialment es busca la igualtat d’oportunitats pels dos sexes, veritablement aquesta equiparació no és real. Avui dia s’exigeix més a les noies i s’és més permissiu amb els nois. La sobreprotecció que afecta més als fills mascles dona lloc al que Giorgio Nardone (gran psicoterapeuta italià) explica: estem creant una societat d’homes inútils i de dones frustrades.
  2. Qüestió d’edat i d’ordre d’arribada: El primogènit ha d’obrir camí i es troba a pares inexperts. El següent ja té un camí obert, els pares tenen més experiència i sovint no voldran cometre els mateixos “errors” que amb el primer. En general, el primer fill hauria de tenir més privilegis i més deures, perquè aquest haurien de dependre de les capacitats dels fills i, certament, aquestes s’amplien amb l’edat. Tractar a tots els fills per igual, quan tenen diferent edat no és precisament encertat. No es tracta aquí de democràcia, sinó de maduració.
  3. Els pares no estan en el mateix moment vital en el primer naixement que en els posteriors: Fruit del que he explicat en el paràgraf anterior, els pares no es troben en el mateix moment quan neix un primer fill o un de posterior. De vegades, les expectatives dels pares no són tampoc les mateixes per a un fill que per a un altre. Sistèmicament, l’ordre dels fills guarda relació amb l’ordre que han tingut els pares en relació amb els seus respectius germans i, hi ha una tendència a repetir certs patrons que els mateixos pares han viscut durant la seva infantesa.
  4. Qüestió de rols: Amb independència del rol que ja comporta el gènere, existeixen una sèrie de rols que els pares posen a disposició de forma inconscient: rebel, submís, tímid, extravertit, indolent, creatiu… En general, quan un fill assumeix un rol, aquest ja queda ocupat i al germà següent li tocarà vestir-se amb una etiqueta diferent.

A cada fill cal donar-li les oportunitats que necessita per madurar. No posar-li els reptes que per l’edat li corresponen implica retardar la seva maduració.

Comparte el artículo:

Uso de Cookies Usamos cookies para proveerte del servicio y funciones propuestas en nuestra página web y para mejorar la experiencia de nuestros usuarios.   
Privacidad