PER SABER-NE MÉS…

En aquests casos es requereix una revisió dels hàbits de comportament i dels rols adoptats que limiten la comunicació i la comprensió.

Generalment, els conflictes en parella guarden una relació estreta amb els patrons de comportament transmesos de generació en generació, els quals configuren l’herència transgeneracional rebuda.

L’estudi de l’arbre familiar ajuda a desactivar els mecanismes insconscients que ens atrapen i que no ens permeten veure les coses d’una altra manera.

Les constel·lacions individuals també ajuden a comprendre la nostra situació i els conflictes des d’una nova perspectiva.

Uso de Cookies Usamos cookies para proveerte del servicio y funciones propuestas en nuestra página web y para mejorar la experiencia de nuestros usuarios.    Ver Política de cookies